O nama


Ova Internet stranica kreirana je od strane Grupacije Uvoznika i Distributera Alkoholnih Pića, skraćeno GUDAP, zarad pružanja korisnih informacija o alkoholu i odgovornoj konzumaciji alkohola. Članovi Grupe su (abecednim redom) Brown Forman, Delta DMD, Ecomex, Energy Star International, G3 Spirits, Pernod Ricard Srbija, Rauch Srbija, Tim 99, Tody.