OPŠTE INFORMACIJE


Ovaj Internet sajt kreiran je od strane Grupacije Uvoznika i Distributera Alkoholnih Pića, skraćeno GUDAP, zarad pružanja korisnih informacija o alkoholnim pićima i odgovornoj konzumaciji alkohola. Članovi Grupe su (abecednim redom) Brown Forman, Delta DMD, Ecomex, Energy Star International, G3 Spirits, Pernod Ricard Srbija, Rauch Srbija, Tim 99, Tody.

Za sva pitanja o funkcionisanju ovog sajta, kontaktirajte info@konzumirajteodgovorno.rs.

Osim ako je drugačije naznačeno, izrazi „Grupacija“ i „članice Grupacije“ označavaju Grupaciju Uvoznika i Distributera Alkoholnih Pića (GUDAP).

USLOVI KORIŠĆENJA

Opšte

Korišćenjem ovog sajta prihvatate dole navedene uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo Vas da odmah napustite ovaj sajt.

Grupacija, kao ni bilo koja od članica Grupacije, niti bilo ko od njihovih organa, predstavnika, zaposlenih ili agenata nije odgovoran za bilo koju grešku i/ili propust na ovom sajtu, za informacije koje nedostaju ili nisu dostupne, kao ni za viruse koji se mogu naći na ovom sajtu. U skladu sa tim, korisnici preuzimaju potpunu odgovornost za korišćenje ovog sajta i informacija koje se nalaze na njemu. Grupacija, kao ni bilo koja od članica Grupacije, nije odgovorna za bilo koje posledice korišćenja informacija sa ovog sajta.

Pristup Vašim ličnim podacima i njihovo korišćenje

Prilikom korišćenja različitih funkcija i sadržaja na ovom sajtu bićete upitani da dostavite određene podatke, koji mogu biti i Vaši lični podaci (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, JMBG, email adresa). Takođe, od Vas se mogu tražiti i neindividualizovani podaci o Vašem godištu, polu, sklonostima i interesima.

Korišćenjem ovog sajta i davanjem navedenih podataka dajete saglasnost da Grupacija, kao i članice Grupacije, prikupljaju ove podatke i koriste ih u svojim marketinškim aktivnostima, kao i radi obezbeđenja poštovanja zakonskih obaveza. Navedeni podaci će biti dostupni njihovim zaposlenima. Svoju saglasnost za korišćenje Vaših ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku upućivanjem pisanog obaveštenja na email adresu info@konzumirajteodgovorno.rs.

Prema propisima Republike Srbije, imate zakonsko pravo da, na zahtev, budete istinito i potpuno obavešteni o obradi Vaših ličnih podataka, da Vam oni budu stavljeni na uvid, da ih kopirate, da tražite njihovu ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje, kao i prekid i privremenu obustavu njihove obrade. Ako želite da koristite ovo pravo, možete da kontaktirate info@konzumirajteodgovorno.rs.

U slučaju da se Vaši prikupljeni lični podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, imate pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ostavljanjem podataka na ovom sajtu pristajete da Vas Grupacija može kontaktirati u svrhu marketinga i obaveštavanja o novostima u svom radu.

“Cookies“

Obaveštavamo sve posetioce našeg sajta da “cookies” mogu biti automatski sačuvani na Vašem internet pretraživaču. Ovaj sajt koristi “cookies” da bi prikupio obaveštenja o tome kako korisnici pretražuju sajt, a ne da bi identifikovao individualne korisnike.

Cookies (kolačići) su standardni način za registrovanje korisničkih preferenci prilikom korišćenja Sajta, kako bi se osiguralo bolje i personalizovanije korišćenje Sajta. Ove preference se čuvaju u dokumentu na hard disku Vašeg kompjutera.

Ovaj sajt koristi ‘analitičke’ cookies koji nam omogućavaju da prepoznamo i izračunamo broj posetioca i da vidimo na koji način se posetioci kreću po sajtu prilikom posete. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naš sajt radi, tako što se na primer trudimo da korisnicima olakšamo pronalazak potrebnih informacija.

Takođe, ovaj sajt koristi i trajne i sesijske cookies. Trajni cookies su oni koji ostaju na Vašem kompjuteru dok ih “ručno” ne izbrišete. Sesijski cookies se automatski obrišu kada napustite sajt i odete na neki drugi ili kada zatvorite svoj pretraživač.

Za više informacija o cookies, uključujući kako ih omogućiti, kako promeniti podešavanja Vašeg pretraživača i kako pronaći i obrisati cookies na Vašem hard disku, molimo Vas da pogledate pomoćni meni Vašeg pretraživača ili da posetite www.allaboutcookies.org.

Internet Protokol (IP) adresa

Obaveštavamo sve posetioce da možemo da prikupljamo Vaše IP adrese kako bismo olakšali postavljanje dijagnoze problema sa našim serverom i pomogli u upravljanju sajtom. IP adresa je broj koji se dodeljuje Vašem kompjuteru kada koristite Internet. Ta informacija ne sadrži Vaše lične podatke. Vaša IP adresa će se takođe koristiti kako bismo Vas identifikovali tokom određene sesije, kao i za prikupljanje opštih demografskih podataka.

Razmena

Kao rezultat bilo koje statusne promene ili reorganizacije Grupacije, Grupacija i njene članice mogu da prebace, prodaju ili ustupe informacije o Vašoj upotrebi Sajta, uključujući, bez ograničenja, informacije sa ličnom identifikacijom koje pružite, kao i druge informacije o Vašem načinu upotrebe sajta, svim trećim licima koja postanu pravni sledbenici Grupacije.

Poštovanje prava intelektualne svojine

Tekstovi, fotografije, grafika i zvuk koji se nalaze na ovom sajtu pripadaju Grupaciji. Reprodukcija ovog sajta u celini ili delimično, ili reprodukcija jedne ili više njegovih komponenti, u bilo kom obliku, zabranjena je i predstavlja povredu prava intelektualne svojine prema propisima Republike Srbije. Sve informacije, ilustracije, fotografije, oblici, video klipovi (sa i bez zvuka) i drugi sadržaji koji se pojavljuju na ovom sajtu predmet su intelektualne svojine; oni su ili svojina Grupacije ili trećih lica koja su na njihovo korišćenje ovlastila Grupaciju. Prema tome, zabranjena je svaka njihova reprodukcija, emitovanje, prerada, prevođenje i/ili izmena, u celini ili delimično, ili prenos na drugi veb sajt. Umnožavanje, u celosti ili delimično, ovog sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja Grupacije je strogo zabranjeno.

Linkovi ka drugim sajtovima

Ovaj sajt može imati linkove ka drugim sajtovima koji pripadaju trećim licima, a u svrhu pružanja više informacija našim posetiocima. Grupacija nema kontrolu nad ovim linkovanim sajtovima i ne može biti odgovorna za njihov sadržaj, niti za zaštitu privatnosti i bezbednosti na ovim sajtovima.

Korisnici i posetioci ovog sajta ne mogu objaviti link na veb adresu www.konzumirajteodgovorno.rs bez prethodne izričite pisane saglasnosti Grupacije.

Ograničavanje ili obustavljanje pristupa

Saglasni ste da Grupacija može, po svom nahođenju, obustaviti Vaš pristup ovom sajtu ili Vam ograničiti njegovo korišćenje u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Saglasni ste da svako obustavljanje ili ograničenje Vašeg pristupa sajtu može biti izvršeno bez prethodnog upozorenja, kao i bez obrazloženja, te da Grupacija može odmah deaktivirati ili obrisati Vaš nalog i lozinku, kao i sve informacije i datoteke u vezi sa njima, i sprečiti dalji pristup takvim informacijama ili datotekama. Saglasni ste da Grupacija neće biti odgovorna zbog obustavljanja ili ograničenja Vašeg pristupa ovom sajtu i/ili bilo kojim informacijama ili datotekama, a posebno da neće biti odgovorna za bilo koju štetu koja bi mogla nastati za Vas ili treća lica u vezi s tim.

Izmena pravila i uslova korišćenja

Grupacija može u svako doba, bez prethodnog upozorenja, izmeniti uslove korišćenja sajta. Ove izmene su obavezujuće i potrebno je da, pre korišćenja ovog sajta, posetite ovu stranu kako bi se obavestili o važećim uslovima korišćenja.

Primenljivi zakoni i nadležnost

Uslovi korišćenja ovog sajta podležu propisima Republike Srbije. Za sve sporove koji mogu nastati u vezi sa Vašim korišćenjem ovog sajta i primenom ovih uslova korišćenja nadležan je sud u Beogradu.